รวมข้อมูล aq asoke เปลี่ยนชื่อ chewathai residence asoke

aq asoke เปลี่ยนชื่อ chewathai residence asoke