รวมข้อมูล aq aria เปลี่ยนชื่อ

aq aria เปลี่ยนชื่อ