รวมข้อมูล all inspire ปรับโครงสร้าง

all inspire ปรับโครงสร้าง