รวมข้อมูล all เคาะราคาขาย ipo ที่ 4 90 บาทต่อ

all เคาะราคาขาย ipo ที่ 4 90 บาทต่อ