รวมข้อมูล active airflow system

active airflow system