รวมข้อมูล able asset group co

able asset group co