รวมข้อมูล a plus grand opening

a plus grand opening