รวมข้อมูล 90000 บาทต่อตารางเมตร

90000 บาทต่อตารางเมตร