รวมข้อมูล 70000 บาทต่อตารางเมตร

70000 บาทต่อตารางเมตร