รวมข้อมูล 40000 บาทต่อตารางเมตร

40000 บาทต่อตารางเมตร