รวมข้อมูล 28 chidlom sc asset

28 chidlom sc asset