รวมข้อมูล 1 6 development x mqdc

1 6 development x mqdc