รวมข้อมูล 000 แล้วแต่วัสดุที่ระบุมา

000 แล้วแต่วัสดุที่ระบุมา