รวมข้อมูล 000 ลบ เพิ่มพอร์ตเช่าเสริม

000 ลบ เพิ่มพอร์ตเช่าเสริม