รวมข้อมูล 000 ยูนิต ตึกสูง ถ้าพื้นเสร

000 ยูนิต ตึกสูง ถ้าพื้นเสร