รวมข้อมูล 𝙊𝙍𝙄𝙂𝙄𝙉 𝙋𝙇𝘼𝙔 𝙎𝙍𝙄 𝙐𝘿𝙊

𝙊𝙍𝙄𝙂𝙄𝙉 𝙋𝙇𝘼𝙔 𝙎𝙍𝙄 𝙐𝘿𝙊