รวมข้อมูล 𝗛 𝗖𝗮𝗽𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗲𝗻𝗲 บางนา วง

𝗛 𝗖𝗮𝗽𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗲𝗻𝗲 บางนา วง