รวมข้อมูล บมจ ออริจิ้น พร็อพเพอร์

บมจ ออริจิ้น พร็อพเพอร์