รวมข้อมูล ซอย 20 มิถุนา แยก 7

ซอย 20 มิถุนา แยก 7