ประกาศรายชื่อสำหรับผู้ที่ได้ส่งภาพมาสมัครเพื่อคัดเลือกกิจกรรม “A Place Called Home” โดย SC ASSET x ThinkOfLiving

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกร่วมกิจกรรม “A Place Called Home” จำนวน 30 ท่าน

สำหรับผู้เข้ารอบที่ส่งตัวอย่างผลงานมานะคะสามารถคลิกที่ชื่อของผู้สมัครเพื่อดูผลงานของผลงานผู้เข้ารอบได้เลยนะคะ

 1. คุณนภนต์ จตุรภุชพรพงศ์
 2. คุณศรัณย์พงษ์ บุญปัญญารักษ์
 3. คุณพลชาติ บูรณกาญจน์
 4. คุณKrissda Sillapachai
 5. คุณฤทธิ์ศรุต ด่านชูวงศ์
 6. คุณPhanuphong Thepnin
 7. คุณพงษ์ธร พูลเรือง
 8. คุณพรภวิษย์ โพธิ์สว่าง
 9. คุณสุวดี แพทย์พิทักษ์
 10. คุณสุวัฑ แซงลาด
 11. คุณศักดิ์สิทธิ์ พฤกษ์ชินวร
 12. คุณทศพร เพ็งวิภาส
 13. คุณธนพงษ์ อระวีพร
 14. คุณกิตติพันธ์ จงนำชัยสกุล
 15. คุณศักดิ์ระพี นพรัตน์
 16. คุณปณิธาน พิเชฐเจษฎา
 17. คุณไกรภัค ถนัดกิจ
 18. คุณภัทรี วิเลปนพฤกษ์
 19. คุณพศวัฒน์ สิริศิลปสรณ์
 20. คุณวีรวิทย์ ฐิติวรสิทธิ์
 21. คุณดิษฐา สุเทพประทานวงศ์
 22. คุณนราพรรณ ทะโพนชัย
 23. คุณวัชริศ ศรีอักษร
 24. คุณทัศน์พล ว่องกิตติพงษ์
 25. คุณนภสินธุ์ คงสมจิตต์
 26. คุณสันติภาพ วัฒนาพร
 27. คุณกิตติ์ธเนศ รัตนศิรอนันต์
 28. คุณสิราวิชญ์ ทรัพย์ทยุตรากุล
 29. คุณริชาร์ด แซ่ส่ง
 30. คุณวุฒิเมศร์ บุญยสิริสิทธิ์

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นอกจากบุคคลทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ยังมี Photographer Influencer จำนวน 10 ท่านที่จะร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดมุมมองคำว่า “บ้าน” ในรูปแบบแต่ละคน มาดูกันดีกว่าว่า 10 ท่าน ( Facebook Page ) ไหนที่จะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้