6,350 กระทู้

31,157 ความเห็น

17,245 ช่วยเสริม

121,490 สมาชิก

Recent Badges

สนิมเกาะ
- likamoign -
สนิมเกาะ
- speedyslawos -
พิสูจน์อักษร
- chakana72 -
สนิมเกาะ
- monwan -
สนิมเกาะ
- lee_somchai@yahoo.co -

มีท่านไหนปล่อยเช่าคอนโดให้กับบริษัทไทยที่เช่าให้พนักงานต่างชาติพักอาศัย บ้างมั้ยค่ะ อยากจะขอแชร์ความรู้ให้ฟังหน่อยอ่ะค่ะ

0
โหวต

1. ควรจะใช้สัญญาภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

2. ผู้เช่าควรระบุเป็น นิติบุคคล (บริษัทไทย) หรือ บุคคลธรรมดา (พนักงานต่างชาติ)

3. จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างประกอบการทำสัญญา

4. ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอมีอะไรบ้าง พึงระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง10 มีนาคม, 2016 pimu_kawaii   1 2 3

กรุณา Log in หรือ Register ก่อนแสดงความคิดเห็นในกระทู้

3 ความเห็น

+3
โหวต
 
โดนใจเจ้าของกระทู้

รบกวนถามเพิ่มหน่อยนะคะ

ถ้าทำกับบริษัท ต้องออกใบเสร็จรับเงิน กับ หัก ณ ที่จ่าย ให้บริษัทด้วยมั้ยค่ะ แล้วเราจำเป็นต้องยื่นภาษีด้วยมั้ยค่ะ

...................................

ถ้าทำสัญญาเช่ากับบริษัท  ส่วนใหญ่แล้วบริษัทผู้จ่ายเงินค่าเช่าจะร้องขอให้ผู้ให้เช่าออกใบเสร็จรับเงินให้  เพื่อที่บริษัทจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชี 

สำหรับเรื่องภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย   ไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องออกหนังสือรับรองหักภาษีฯ นะครับ  แต่เป็นหน้าที่ของผู้จ่ายเงิน ที่มีหน้าที่หัก เอาไว้ นั่นคือ บริษัท     บริษัทจะจ่ายเงินโดยหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ จำนวนร้อยละ 5 ของค่าเช่า  และบริษัทยังเป็นผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษีตรงนี้ให้ผู้ให้เช่า  

ในหนังสือรับรองการหักภาษี จะมีรายละเอียดของผู้รับเงิน ประกอบไปด้วย ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่  บริษัทจะรวบรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกินขึ้นในระหว่างเดือนและนำส่งภาษีดังกล่าวให้กับสรรพากร   ดังนั้น สรรพากร จะมีข้อมูลบันทึกในระบบว่า  บุคคลตามที่มีชื่อเป็นผู้รับเงินมีรายรับเกิดขึ้นเท่าไหร่ อย่างไร ในระหว่างปี 

ผู้ให้เช่า ไม่มีภาระภาษีอะไรที่จะต้องยื่นเป็นรายเดือน  แต่จะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปี โดยเงินได้ค่าเช่า เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (5)   โดยนำเงินได้ค่าเช่าที่ได้รับทังหมดในระหว่างปีภาษี มารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ประจำปีโดยสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง (ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายประกอบ)  หรือ หักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมา ซึ่งในกรณีนี้สามารถหักได้ ร้อยละ 30     

ให้นำภาษีที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เราได้ถูกหักไว้แล้วในระหว่างปี  หากภาษีที่คำนวณได้มากกว่าภาษีที่ถูกหักไว้แล้ว  ต้องยื่นแบบเสียแสดงรายกายเสียภาษีเพิ่มเติม  หากภาษีที่คำนวณได้น้อยกว่าภาษีที่ถูกหัก ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโดยแสดงเจตนาขอภาษีที่ชำระไว้เกินคืนได้   การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปีให้ใช้แบบ ภงด. 90  กำหนดยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 


นอกจากผู้ให้เช่ายังมีภาระที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.94)  กำหนดยื่นตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี  ภาษีเงินได้กลางปีที่ได้ยื่นเสียไปแล้ว สามารถนำมาเครดิตภาษีเงินได้ประจำปีที่จะต้องเสียได้ 

15 มีนาคม, 2016 Jackwisc   20 44 135
selected 28 มีนาคม, 2016 pimu_kawaii
0
โหวต

1 English

2 Can be either tenant or company

3 บัตร ปชช หรือ พาสสปอร์ต ถ้า บ ก็คงเป็นหนังสือจดทะเบียน

4 ระบุแน่ชัดว่าค่าเช่ารวมอะไรบ้าง (อินเตอร์เนท แม่บ้าน เคเบิล ...)


10 มีนาคม, 2016 River   9 19 63
0
โหวต

อย่าลืมภาษีโรงเรือนด้วยนะครับ

17 มีนาคม, 2016 Shawinnie   1 4 15
...