คอนโดที่แล้วเสร็จในปี 2551 ทั้งหมด

1 - 1 จาก 1
Ocean Portofino
0 25
ห้องสตูดิโอ
ไม่มีข้อมูล
1 ห้องนอน
76.54 - 90.33
ตารางเมตร
2 ห้องนอน
127.72 - 159.07
ตารางเมตร
3 ห้องนอน+
233.29
ตารางเมตร
1 - 1 จาก 1