Work Place เพชรเกษม 81 อาคารพาณิชย์ใหม่จาก SC ASSET เป็น Home Office 3 ชั้น มีเพียง 9 ยูนิต ติดถนนเพชรเกษม 81 ทำเลใกล้ๆ Lotus @ PARK ศูนย์การค้า Community Mall ของ SC ASSET และหมู่บ้าน Bangkok Boulevard ที่ SC ASSET พัฒนาไว้ตั้งแต่ 4-5 ปีก่อน โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5.99 ล้านบาท

Fact @ April 2012

  • Work Place เพชรเกษม 81
  • SC Asset, Plc.
  • Home Office 3 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร
  • จำนวนทั้งสิ้น 9 ยูนิต
  • ราคาเริ่มต้น 5.99 ล้านบาท

แผนที่เพชรเกษม 81 หรือถนนบางบอน 5 เชื่อมระหว่าง ถนนเอกชัยกับถนนเพชรเกษม

Lotus @Park เป็น Community Mall ที่ทาง SC ASSET พัฒนาไว้ตั้งแต่ปี 2008

Home Office มีหน้ากว้าง 5 เมตรครับ