THE CREST ร่วมฤดี

THE CREST ร่วมฤดีกำลังจะสร้างเสร็จปลายปีนี้ คอนโดหรูย่านเพลินจิตจาก SC ASSET ที่กำลังจะเปิดขายอีก Lot เติมยอดให้เต็มตึกก่อนที่จะให้ย้ายเข้าอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมปี 2011 ราคาขายเริ่มต้น 5.4 ล้านบาท