0003
Sansiri ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียน 8,209 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 11,615 ล้านบาท เป็น 19,824 ล้านบาท ภายในปี 2562 พร้อมออก Warrant (SIRI – W2) โดยเตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้น 12 กันยายน 2557 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนและเน้นการสร้างกำไรเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้ ภายใต้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ “Engineer for Growth” เผย 3 ปัจจัยสำคัญเพื่อรองรับการเติบโต

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI มั่นใจว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากอัตราส่วนการเพิ่มทุนที่ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 1.30 บาท รวมถึงการแจกวอร์แรนต์ SIRI-W2 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน1 วอร์แรนต์ ถือว่าจูงใจให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มทุนนอกจากนี้ ยืนยันว่าผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มทวีสิน และ จูตระกูล ซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณ 12-13% พร้อมจะใช้สิทธิเพิ่มทุนทั้งจำนวน โดยมีเป้าหมายที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นในระดับดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน 8,209 ล้านบาทในครั้งนี้ บริษัทจะเน้นการสร้างกำไรเพิ่มมากขึ้น ด้วยการลดต้นการบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในปี 57 บริษัทจะมีอัตรากำไรสุทธิ(ไม่รวมกไรพิเศษ)เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10-11% จาก 8% ในปี 56 จากนั้นในปี 60 อัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นสูงระดับ 13-14%

Summer by Sansiri 45

สำหรับผลประกอบสนก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทคงเป้าหมายยอดรับรู้รายได้ที่ 33,000 ล้านบาท ส่วนในปี 58 ตั้งเป้าไว้ที่ 35,000-36,000 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ 44,000 ล้านบาทในปี 60 ขณะนี้บริษัทมียอดขายรอโอน (Blacklog)อยู่ในระดับสูงสุดที่ 55,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 57-59 ซึ่งในปีนี้มีกำหนดรับรู้รายได้ราว 18,000-19,000 ล้านบาท, ปี 58 รับรู้รายได้ราว 20,000 ล้านบาท และปี 59 รับรู้รายได้ราว 16,000 ล้านบาท
 HabitownNestท่าข้าม_UN_01_WM
ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจของแสนสิริในช่วงต่อไป บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จภายใต้แผนงาน “Engineer for Growth” ซึ่งประกอบด้วย 3  ประการ ได้แก่ ประการแรกคือ การแสวงหาโอกาส ทั้งโอกาสจากปัจจัยบวกในด้านต่างๆ อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้นตามลำดับ, อัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 1, อัตราดอกเบี้ยซึ่งยังอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่ ขณะที่สถาบันการเงินมีแนวโน้มในการปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ้น นำมาสร้างประโยชน์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  ประการที่สอง การปรับกลไกภายในองค์กรให้สอดคล้องกับโอกาสในการสร้างประโยชน์สูงสุด โดยมีกลไกซึ่งบริษัทมองว่าต้องมีการจัดการโดยเน้นประสิทธิภาพสูงสุด และประการที่สาม การมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 The-Base04
องค์ประกอบที่สำคัญที่สร้างให้แสนสิริเป็นองค์กรที่มีศักยภาพต่อเนื่องตลอดมา อันได้แก่การเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จทั้งในด้านยอดขายและรายได้รวมทั้งยังส่งผลให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งหนึ่งในสามของผู้นำตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันมาโดยตลอด ซึ่งได้สะท้อนศักยภาพของการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ในวันนี้ แสนสิริ พร้อมจะประกาศชัดเจนว่าภายหลังจากแสนสิริเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ในการขยายตัวทางธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรได้ในอนาคต รวมถึงราคาหุ้นของแสนสิริก็น่าจะสะท้อนสภาพการดำเนินธุรกิจที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน