Town Plus เพชรเกษม บางแค

หลังจากที่รบกับน้ำมาเป็นสัปดาห์ อีกโครงการของแสนสิริก็แห้งสนิท (ภายในโครงการ) โดยถนนหน้าโครงการทาวน์พลัส เพชรเกษม-บางแคเหลือระดับน้ำเพียง 5 เซนติเมตร

  1. บุราสิริ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
  2. เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
  3. สราญสิริ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ (ใกล้แห้งแล้ว)
  4. ทาวน์พลัส เพชรเกษม-บางแค
  5. นาราสิริ วัชรพล
  6. Habitia ราชพฤกษ์
  7. Habitia บางใหญ่
  8. V Village นวนคร

จากรายงานล่าสุดของ Sansiri Flood Center (19 พ.ย. 2011) พบว่าระดับน้ำในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากแล้ว โดยโครงการสราญสิริ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ กำลังจะแห้งเป็นโครงการถัดไป และเหลือระดับน้ำอยู่เพียง 5 เซนติเมตร ทาง Think of Living ก็ยังเอาใจช่วยลูกบ้านแสนสิริต่อไปครับ