รีวิวเจาะลึกชุดที่ 64 … ทางเจ้าของโครงการ ให้ถอดออก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ