หลังจากที่สำนักงานขายโครงการ Chapter One the Campus เปิดในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ผมก็ได้เข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆของโครงการ Chapter One เขียนออกมาเป็นรีวิวฉบับสมบูรณ์ ที่สามารถอ่านได้ที่นี่ Review Chapter One เกษตร ‎ก่อนวันเปิดขาย 18 สิงหาคมนะครับ