Rasa Property เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมอย่าง The Light House ที่ถนนเจริญนคร ปีนี้เตรียมเปิดโครงการใหม่ 1 โครงการ ทำตลาด Town Home ที่ซอยพหลโยธิน 73 ช่วงใกล้ๆสนามบินดอนเมือง

โครงการ Rasa Maxville ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 20 ไร่ แบ่งซอยขายเป็น Town Home ทั้งสิ้น 200 ยูนิต โดยมีราคาเฉลี่ยต่อยูนิตอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท มูลค่าโครงการอยู่ที่ 500 ล้านบาท ทั้งนี้จะเปิดขายในช่วง Quarter 4 ของปี 2012 และจะเป็นโครงการสร้างเสร็จก่อนขาย