16473875_1793822637501129_3325894173783922028_n
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 23.00 น.เบี่ยงจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าวเพื่อก่อสร้างฐานรากและเสาทางวิ่งรถไฟฟ้า ใครต้องผ่านไปแถวนั้น วางแผนการเดินทางดีๆ นะคะ หรือว่าจะลองสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ 0 2115 6000