40

วันที่ 31 ต.ค.2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปิดให้ผู้รับเหมายื่นประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี) ระยะทาง 23 กม. จำนวน 6 สัญญา รวม 76,240 ล้านบาท โดยในช่วงเช้ามีผู้รับเหมายื่นแล้ว 2 ราย ได้แก่ กลุ่ม บมจ.ยูนิค กับบริษัท sangyong ผู้รับเหมาจากประเทศเกาหลี นอกจากนี้มีกลุ่มกิจการร่วมค้า CKST ประกอบด้วย บมจ.ช.การช่าง กับ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน โดยทั้ง 2 บริษัทยื่นประมูลทั้ง 6 สัญญา

สำหรับรายละเอียดงาน 6 สัญญา ได้แก่

  • สัญญาที่ 1 งานอุโมงค์ใต้ดิน (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-รามคำแหง 12) ระยะทาง 6.29 กม. ราคากลาง 19,829 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 2 งานอุโมงค์ใต้ดิน (รามคำแหง 12 – หัวหมาก) ระยะทาง 3.44 กม. ราคากลาง 20,659 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ใต้ดิน (หัวหมาก-คลองบ้านม้า) ระยะทาง 4.04 กม. ราคากลาง 17,389 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 4 งานสร้างทางยกระดับ (คลองบ้านม้า-มีนบุรี) ระยะทาง 8.80 กม. ราคากลาง 9,586 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 5 งานศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร ราคากลาง 4,700 ล้านบาท
  • สัญญาที่ 6 งานระบบราง ราคากลาง 3,624 ล้านบาท

ที่มาข่าว: ประชาชาติ