ภัสสร กิ่งแก้ว-หนามแดง
สิ้นสัปดาห์นี้ก็จะมีเปิด Grand Opening อีก 1 แห่งที่ Passorn กิ่งแก้ว-หนามแดง บ้านเดี่ยวราคาไม่แพง เริ่มต้นไม่ถึง 3 ล้าน ในซอยหนามแดงที่ทะลุระหว่างถนนกิ่งแก้วและถนนศรีนครินทร์
Website Link passorn