Screen Shot 2558-07-20 at 8.40.33 AM

จัดสรรย่านประเวศเฮ ! กทม.คลายกฎเหล็กคุมรอบสวนหลวง ร.9 หนุนพัฒนาที่ดินได้ไม่อั้น ทั้งตึกสูง ศูนย์การค้า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ คุมเข้มรอบสวนรัศมี 300 เมตร รักษาทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียว บังคับใช้ ก.ย.นี้

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทบริเวณรอบสวนหลวง ร.9 ในท้องที่แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตประเวศ เพื่อเปิดการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพฯและสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนามายังพื้นที่โซนตะวันออกมากขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยรายละเอียดข้อบัญญัติจะแบ่งการควบคุมการพัฒนาออกเป็น 3 บริเวณเหมือนเดิม แต่จะปรับลดขนาดบริเวณที่ 1 ลงให้เหลือ 300-350 เมตร และห้ามสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่และอาคารที่อยู่อาศัยรวมที่มีความสูงเกิน 15 เมตร และมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่จะให้สร้างบ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ได้ จากเดิมจะสามารถก่อสร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยว เพื่อไม่ให้กระทบกับทัศนียภาพสวนหลวง ร.9

ส่วนบริเวณที่ 2 และ 3 จะปลดล็อกการพัฒนาพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม จะไม่มีการจำกัดความสูงและสามารถสร้างอาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าและบ้านจัดสรรทุกประเภท แต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพฯและกฎหมายควบคุมอาคาร ขณะนี้ร่างข้อบัญญัติฉบับใหม่นี้ผ่านการพิจารณาสภา กทม.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้

อนึ่ง ในร่างข้อบัญญัติดังกล่าว สำนักผังเมือง กทม.ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมออกเป็น 3 บริเวณ (ดูแผนที่) โดย “บริเวณที่ 1” ด้านทิศเหนือจะจดแนวขนาน มีระยะห่างจากแนวเขตสวนหลวง ร.9 จากเดิมจดคลองมะขามเทศ ส่วนทิศตะวันออกจดแนวขนาน มีระยะห่างจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ออกไป 300 เมตร จากเดิมจดคลองปลัดเปรียง ด้านทิศใต้จะจดคลองหนองบอน และด้านทิศตะวันตกจดคลองหนองบอน ยกเว้นบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน จะให้พัฒนาสิ่งก่อสร้างได้ คือ

  1. อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร สำหรับบ้านแถวให้นับพื้นที่รวมกันทุกคูหาในแถวเดียวกัน
  2. อาคารหรือสถานที่ทำการของทางราชการ
  3. อาคารพาณิชย์ที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือประเภทอาคารขนาดใหญ่
  4. สนามกีฬา ซึ่งจุคนดูได้ไม่เกิน 750 คน และไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
  5. ถนน เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบายน้ำ ท่าน้ำ รั้ว กำแพง ประตู เสาไฟฟ้า ท่อประปา ป้ายทางราชการ ป้ายเพื่อการเลือกตั้ง และป้ายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยอาคารต้องมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร

“บริเวณที่ 2” ด้านทิศเหนือจดคลองตาสาด ซอยสุเหร่าบึงหนองบอน คลองศาลาลอยล่าง คลองมะขามเทศ ด้านทิศตะวันออกจดคลองปลัดเปรียง ทิศใต้จดคลองหนองบอน และแนวขนานฝั่งเหนือ ซึ่งห่างจากเขตของถนนสุขุมวิท 103 (ซอยอุดมสุข) 15 เมตร ด้านทิศตะวันตกจดแนวขนานฝั่งตะวันออก ห่างจากแนวเขตถนนของถนนศรีนครินทร์ 215 เมตร ยกเว้นบริเวณที่ 1 และบึงรับน้ำหนองบอน จากเดิมจดแนวขนานฝั่งตะวันออก ซึ่งห่างจากถนนเขตของถนนศรีนครินทร์ 15 เมตร

จะให้ก่อสร้าง ได้แก่ อาคารที่พักอาศัย อาคารหรือสถานที่ทำการของทางราชการ อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา สถานกีฬา สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ หรือรับเลี้ยงคนชราและเด็ก ถนน เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบายน้ำท่าน้ำ รั้ว กำแพง ประตู เสาไฟฟ้า ท่อประปา และป้าย โดยอาคารต้องมีความสูงไม่เกิน 23 เมตร

และ “บริเวณที่ 3” เป็นพื้นที่ภายในระยะ 15 เมตร จากเขตถนนทั้งสองฟากของถนนสุขุมวิท 103 ตั้งแต่ทางแยกตัดกับถนนศรีนครินทร์ไปทางทิศตะวันออกจนจดคลองหนองบอน จะห้ามก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ โรงมหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า สถานที่เก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และป้ายหรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายทางราชการ ป้ายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 10 ตารางเมตร

ที่มาข่าว: ประชาชาติ