Screen Shot 2557-10-05 at 8.02.43 PM

การเลือกใช้ หลอด  LED นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด และเนื่องจาก LED นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความแตกต่างจากหลอดไฟทั่วไปที่คุ้นเคยกัน  วันนี้จึงขอเชิญชวนคุณมารู้กับ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเลือกใช้หลอด LED กัน

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจเช็คโคมไฟของคุณว่าใช้หลอดประเภทไหน ใช้ขั้วอะไร มีอุปกรณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง และตัวโคมมีอุปการณ์มาพร้อม หรือติดแยกไว้ หรือมีการติดตั้งไฟอย่างไร เช่น มีการติดตั้ง หม้อแปลง หรือสวิสต์หรี่ไฟอยู่ก่อนแล้ว

Screen Shot 2557-10-05 at 8.02.54 PM

Note: ในแต่ละโคม หากนำหลอดออกมาจะสามารถทราบได้ว่าหลอดที่เราต้องการเป็นหลอดชนิดไหน เช่น หากเป็นขั้วเกลียว คือขั้ว E27 ซึ่งสามารถหาหลอดกลมทดแทนได้ทันที หรือหากใช้หลอดขั้วเกลียวเล็ก (E14) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลอดจำปา ก็สามารถเลือกซื้อหลอดได้ถูกต้องตามการใช้งานอีกด้วย หรือหากเป็นหลอดฮาโลเจน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขั้ว MR16(GU5.3)  ที่มีลักษณะเป็นเข็ม นั้น อาจต้องมีหม้อแปลงไฟช่วยเพื่อเปลี่ยนกระแสไฟ  (ETS-60) อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกหลอด LED พร้อมสอบถามพนักงานจำหน่ายว่าสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบที่มาพร้อมโคมที่มีอยู่แล้วหรือไม่

Note: สำหรับหลอด ขั้ว MR16 นั้น ในเรื่องการหรี่ไฟนั้น เนื่องจากในแต่ละแบรนด์จะมีการตั้งกำลังไฟที่แตกต่างกัน อาจส่งผลให้การหรี่ไม่นุ่มนวลและเกิดไฟกะพริบ อาจเกิดจากปัจจัยต่าง ขึ้นอยู่กับจำนวนหลอด หม้อแปลง และสวิตซ์หรี่ไฟ แนะนำให้ทดสอบก่อนใช้งานจริง

ขั้นตอนที่ 3 : ดูฉลากภัณฑ์พร้อมพิจารณาคุณภาพของหลอดได้ตามมาตรฐาน

  Screen Shot 2557-10-05 at 8.03.44 PM

ตัวอย่างข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 4 : ดูคุณภาพของแสงใกล้เคียงกับหลอดเดิมที่ใส่แทน โดยดูที่ความเข้มแสง(ลูเมน) และความ ถูกต้องของแสง ที่ข้างกล่อง

Screen Shot 2557-10-05 at 8.05.10 PM

Note :

  • ความถูกต้องของสี ในหลอดชนิดเดียวกัน วัตต์เท่ากันและมีความเข้มของแสงเท่ากันนั้นอาจมีความถูกต้องของสีที่ไม่เท่ากัน ซึ่งหากมีค่าความถูกต้องของสีที่น้อยส่งผลให้สีของแสงมีความผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง ซึ่งแสงที่มีความถูกต้องของสีที่สุดคือแสงที่มาจาพระอาทิตย์
  • หากต้องการแสงที่มีความสว่างมากกว่าเดิมสามารถเลือกหลอดที่มีค่าลูเมน มากขึ้น ยิ่งลูเมนมากยิ่งสว่างมาก

  • ในการเลือกหลอดในแต่ละแบรนด์นั้นจะมีการออกแบบเพื่อการกระจายแสงที่แตกต่างกัน ควรเลือกหลอดที่มีการกระจายแสงแบบบังคับทิศทาง เพื่อให้กระจายลงมาเป็นทางเดียว เช่นดังภาพ

Screen Shot 2557-10-05 at 8.05.23 PM

ขั้นตอนที่ 5 : ควรดูคุณสมบัติข้างกล่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ 

Screen Shot 2557-10-05 at 8.05.32 PM

 

Note: เนื่องจากหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า และหลอดไฟ LED นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเราจึงควรใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อหลอดไฟจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ปัจจุบันมีสินค้าหลอด LED หลากหลายวางจำหน่ายในท้องตลาด ข้อมูลที่แสดงบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตจัดทำขึ้นเอง ในขณะที่ยังไม่มีมาตรฐาน และมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถเลือกซื้อและเลือกใช้หลอด LED ได้อย่างสบายใจ และมีประสิทธิภาพเต็มที่

ขอบคุณข้อมูลจาก Philips