โซฟา ดำ Cay Modern Alexander Rehn ที่นั่ง

โซฟาตัวนี้ ให้ความรู้สึก Modern อวกาศ ด้วยทรงเรขาคณิต เหมือนนั่งอยู่ใน Design Gallery อะไรอย่างนั้น ส่วนประโยชน์ใช้สอยก็เป็นได้ทั้งที่นั่ง ที่นอน แทนเสื่อ แทนโซฟายาว ใช้ได้หลากหลายมากเลยครับ

Image 1/3
โซฟา ดำ Cay Modern Alexander Rehn ที่นั่ง

โซฟา ดำ Cay Modern Alexander Rehn ที่นั่ง