โคมไฟโค้งตั้งโต๊ะ โคมไฟ ตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งโต๊ะ

โคมไฟโค้งตั้งโต๊ะ ดีไซน์โมเดิร์น ที่ติดไฟไว้ตามขอบโค้งของตัววัสดุ ทำให้เปล่งแสงออกมาได้อย่างทั่วถึงทั้งโต๊ะ เมื่อเทียบกับโคมไฟดวงๆตั้งโต๊ะที่ใช้กันตามปกติครับ ดีไซน์นี้จาก Shane Holland

Image 1/4
โคมไฟโค้งตั้งโต๊ะ โคมไฟ ตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งโต๊ะ

โคมไฟโค้งตั้งโต๊ะ โคมไฟ ตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งโต๊ะ