เปิดห้อง Duplex ของ The Room 21 ครั้งแรก ที่ Land & Housed