เก้าอี้ เก้าอี้ละลาย melting chair philipp aduatz

เก้าอี้ตัวนี้เห็นฐานแล้วเหมือนกับจะละลายได้จริงๆ ที่ Philipp Aduatz ออกแบบโดย Philosophy 2 ประการก็คือ เก้าอี้จริงๆที่กำลังหลอมละลาย หรือโลหะเหลวที่กำลังก่อตัวขึ้นเป็นเก้าอี้

Image 1/6
เก้าอี้ เก้าอี้ละลาย melting chair philipp aduatz

เก้าอี้ เก้าอี้ละลาย melting chair philipp aduatz