เก้าอี้ ดอกไม้ London Design Week 2011

เก้าอี้ดอกไม้ “Flower Chair” ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของของ Philipp Aduatz ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก แรงดึงดูดของ Blackhole ที่ดูดเอาโลหะเข้าไปจนบิดเบี้ยว สุดท้ายจึงออกมาเป็นเก้าอี้ดอกไม้ ที่เสริมความแข็งแกร่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ทออยู่ใต้ชั้นของ Polymer ใสดั่งภาพ

Image 1/4
เก้าอี้ ดอกไม้ London Design Week 2011

เก้าอี้ ดอกไม้ London Design Week 2011