ห้องอะไร อยู่ทิศไหน …… ถึงจะดี?

หลายคนอ่านมาหลายตอน รู้ว่าแดดมาทางไหนบ้าง ลมมาจากทางไหนบ้าง แต่ก็มีการหันทิศทางแต่ละเดือนที่ไม่เหมือนกันอีก จนถึงตอนนี้คงมีคำถามในใจว่า “สรุปแล้วบ้านเรานี่ควรหันหน้าทางไหน ห้องอะไรต้องอยู่ทิศไหนกันแน่ … ถึงจะเย็นสบาย?”

เนื้อหาตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่าบ้านเราควรหันทางไหน ห้องอะไรอยู่ทิศไหนถึงจะเย็นได้ตลอดทั้งปีกันนะคะ

แผนภูมิที่ 1 แสดงการสรุปตำแหน่งห้องที่เหมาะสมในทิศต่างๆ ของบ้าน

ห้องที่ใช้งานประจำช่วงกลางวัน การวางอาคารให้ห้องที่ใช้ประจำหันไปทางทิศเหนือและมีพื้นที่ต่อเนื่องไปทางทิศใต้เนื่องจากทิศเหนือเป็นทิศที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติโดยไม่มีแสงแดดเข้ามาตลอดทั้งวัน ทำให้เวลากลางวันมีแสงสว่างโดยไม่ต้องเปิดไฟ และการเปิดรับแสงธรรมชาติ สามารถลดแนวโน้มภาวะเครียด/ซึมเศร้าให้คนในบ้านได้อีกด้วย นอกจากนั้นพื้นที่ควรเชื่อมต่อไปทางทิศใต้เพื่อให้ได้รับลมประจำจากทั้ง 2 ทิศทาง (ช่วงฤดูหนาวมีลมประจำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงฤดูร้อนมีลมประจำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้)

ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ให้อยู่ในทิศที่ร้อนที่สุดของบ้าน คือทิศตะวันตก เพื่อให้กั้นความร้อนจากด้านนั้นไว้ ช่วยให้ห้องอื่นๆ ที่อยู่ต่อเนื่องไม่ได้รับความร้อนโดยตรง

ห้องนอน อยู่ในทิศที่มีสามารถมีช่องเปิดทางทิศตะวันออกได้ เพื่อสร้างการรับรู้ช่วงเวลาของวัน และการรับคลื่นแสงขาว (Blue Wave) จากแสงธรรมชาติ เพื่อร่างกายสร้างสารเคมีกระตุ้นสมอง ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการเครียด เหมาะทั้งต่อคนทำงานที่มีภาวะเครียด และผู้สูงอายุที่มีอาการซึมเศร้าจากฮอร์โมนไม่สมดุล และถ้าเป็นไปได้ให้ห้องนอนมีด้านที่ติดกับสวนด้วย เพื่อได้ยินเสียงใบไม้ เสียงน้ำ เสียงลมพัด จะช่วยให้คลื่นสมองสงบลง สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างผังบ้านโครงการแมกโนเลียส์ I ได้จัดวางตำแหน่งห้องตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ช่วงเวลาที่ใช้พื้นที่ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละห้อง

ก) โถงเข้าบ้านเพิ่มพื้นที่รับแสงให้ส่วนต่างๆ ข) ห้องรับแขก ค) ห้องทานอาหาร

ง) ห้องนั่งเล่น

รูปที่ 2 แสดงบรรยากาศภายในบ้านในส่วนต่างๆ (อ้างอิงตำแหน่งห้องเดียวกับผังบ้านโครงการแมกโนเลียส์ I ข้างบน)

สวน การปลูกต้นไม้ควรทำรอบบ้านเพื่อสร้างร่มเงา แต่ต้องเลือกรูปทรงต้นไม้ให้เหมาะสมกับทิศทางต้นไม้ทางทิศตะวันตก (และตะวันออก) ต้องเป็นต้นไม้ที่มีใบตั้งแต่โคนต้น เพื่อบังแดดที่เอียงต่ำ สร้างร่มเงาให้กับบ้าน ส่วนต้นไม้ทางทิศใต้ ต้องเป็นต้นไม้มีใบพุ่มหนาด้านบนเพื่อสร้างร่มเงา มีลำต้นสูงโปร่งเพื่อให้ลมพัดผ่านเข้าบ้านได้ แต่นอกจากต้นไม้แต่ละทิศแล้วสวนควรอยู่ในทิศใต้ เมื่อมีการปลูกหญ้า ต้นไม้ บ่อน้ำ จะทำให้สวนมีอุณหภูมิลดลง ลมประจำทางทิศใต้จะพัดพาลมเย็นเข้าสู่ตัวบ้านได้ และหากปลูกดอกไม้หอม จะพัดพากลิ่นหอมเข้ามาในบ้านอีกด้วย

ที่จอดรถ อยู่ในทิศที่ไม่มีลมผ่าน หรือไม่มีลมพัดเอาไอเสียจากรถยนต์พาเข้าไปข้างในบ้านได้ เช่น ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือตะวันตกเฉียงเหนือ

จากข้อสรุปตำแหน่งห้องกับทิศทางของบ้านนี้ นอกจากจะได้ประโยชน์เรื่องป้องกันความร้อนให้บ้านช่วยสร้างความรู้สึก “สบาย” ให้กับคนที่อยู่ในบ้านแล้ว ยังมีแนวคิดทางด้านจิตวิทยาแทรก ทำให้นอกจากจะ “สบายกาย” แล้ว ยังทำให้ “สบายใจ” ได้อีกด้วย เพื่อนๆ ลองเอาไปปรับทำที่บ้านกันนะคะ

แบ่งปันข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด