สีสัน … สร้างสุข

1

 

รูปที่ 1 แสดงสีต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบร่างกายของเรา และส่งผลต่อความรู้สึก

เพื่อนๆ หลายคนคงอาจจะเคยมีคำถามว่า “เรามองเห็นสีได้อย่างไร…?

 แสงที่มองเห็นเป็นสีต่างๆ นี้ เกิดจากความยาวคลื่นและความถี่ที่ต่างกัน ทำให้มองเห็นสีต่างๆ ผ่านจอประสาทตา ปริมาณของแสงมากพอจนเกิดการรับรู้ และกระตุ้นไปยังประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ ส่งไปยังสมอง เกิดความรู้สึก จนกลายเป็นการตีความจากสีนั้นๆ ที่เราเห็นไป

เรามา รู้จัก “สี กัน ว่ามีผลต่อความรู้สึกของเราได้อย่างไร ???

จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือต่างๆ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สีต่างๆ มีอิทธิพลต่อการทำงานของระบบประสาท เราจะขอเลือกผลงานวิจัยที่น่าสนใจให้เพื่อนๆ ได้เห็นถึงอิทธิพลของสีต่อร่างกายของเราในด้านต่างๆ กันนะคะ

Faber, B.,1950  พบว่า แสงและสีมีอิทธิพลทางชีววิทยาต่อพืช สัตว์และมนุษย์ โดยสีที่สว่างและอบอุ่นจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้เพิ่มความดันโลหิต ชีพจร และอุณหภูมิร่างกาย และยังวิจัยพบว่า สีฟ้าเหมาะเป็นสีห้องนอน โดยเฉพาะห้องคนนอนไม่หลับ เพราะให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็น นอกจากนั้นการใช้ยาสีฟ้า (ยาหลอก) เป็นยานอนหลับยังได้ผลดีอีกด้วย

Chute, 1979  พบว่า สีเป็นส่วนประกอบในการเรียนรู้ของมนุษย์ การใช้เวลาในการดูภาพให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนและความยากง่ายของภาพ

Kow, 2010  พบว่า ห้องสีชมพู ทำให้อารมณ์สงบลง การเต้นของหัวใจช้าลง ความเครียดและความก้าวร้าวลดลง เมื่ออยู่ในห้องนาน 15 นาที และจะสงบอย่างต่อเนื่องไปอีก 30 นาที

นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลโดยกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ “สีบำบัด” ของ นายแพทย์สมเกียรติ ศรไพศาล ที่เขียนไว้ใน ปี 2552 สรุปผลของสีต่างๆ ต่อระบบการทำงานของร่างกาย ดังนี้

สีเหลือง  เยียวยาอาการท้อแท้ ระบบการย่อยอาหารทำงานดีขึ้น

สีส้ม        บรรเทาอาการซึมเศร้า รักษาหอบหืด

สีแดง      เพิ่มพลังแห่งชีวิต สร้างเม็ดเลือดแดง

สีม่วง      สร้างแรงบันดาลใจ ปรับสมดุลในร่างกาย

สีเขียว    คลายเครียด ลดความดันโลหิต

สีน้ำเงิน บรรเทาความดันสูง

สีฟ้า        บรรเทาโรคปอด

จากผลการวิจัย จะเห็นว่า สี มีความสำคัญมากกว่าที่ตามองเห็น แต่สามารถไป กระตุ้นระบบต่างๆ ภายในร่างกายของเราได้ และส่วนนี้เองหากเราเข้าใจจะสามารถเลือกสีสันต่างๆ เพื่อช่วยในการกระตุ้นการทำงานของร่างกาย และกระตุ้นความรู้สึกดีๆ จากการทำงานส่วนลึกของสมองเราได้อีกด้วย ดังนั้น เรามาลองจับคู่สีให้เหมาะกับกิจกรรมในห้องต่างๆ ภายในบ้านเรากันเถอะค่ะ

สีส้ม – ห้องทานอาหาร มีความสัมพันธ์กับความอยากอาหาร จึงเป็นที่นิยมใช้ในการตกแต่งร้านอาหาร แสดงความสดใสร่าเริง หรือเรียกร้องความสนใจ จึงนิยมใช้ในการตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้าน

สีม่วง – ห้องพระ ห้องศิลปะ ทำให้เกิดสมาธิ ดึงจิตเข้าสู่ภายใน ยกระดับจิตใจ/จิตวิญญาณ ความสงบ ความเชื่อ ผ่อนคลาย เกิดความคิดสร้างสรรค์

สีชมพู – ห้องทำงาน อ่านหนังสือ ทำให้อารมณ์สงบลง การเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจช้าลง ลดความเครียด (หากสำหรับที่ทำงาน สีชมพูเหมาะอย่างยิ่งในการเป็นห้องประชุม ทำให้กระตือรือร้น ลดความก้าวร้าวลง)

สีฟ้า – ห้องนอน ห้องทำงาน ช่วยให้จิตใจกระชุ่มกระชวย บรรเทาความเศร้าและช่วยกล่อมจิตใจให้เบิกบานทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายและความดันโลหิตได้เล็กน้อย ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและทำให้รู้สึกเย็นสบาย

สีเขียว – ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ช่วยให้ระบบประสาท ประสาทตา กล้ามเนื้อตาผ่อนคลาย การหายใจจะช้าลง อุณหภูมิของผิวหนังและอัตราการเต้นของหัวใจจะช้าลง รู้สึกสงบ ร่มเย็น มีชีวิตชีวา

ก-horz

ก) มุมเขียนหนังสือ ผนังสีชมพูทำให้อารมณ์สงบ  ข) ห้องทานอาหาร ผนังสีส้มเหลือง กระตุ้นความอยากอาหาร

ค

ค) ห้องนอนสีฟ้า หรือสีฟ้าส่วนต่างๆ จะทำให้ผ่อนคลาย ลดอาการเครียด นอนไม่หลับ

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการใช้สีตามหลักจิตวิทยาในส่วนต่างๆ ของบ้านในโครงการแมกโนเลียส์ I

การมองสีต่างๆ ผ่านจอประสาทตา เกิดการกระตุ้นสมองส่งผลต่อความรู้สึก จิตใจ ฮอร์โมน และอารมณ์ต่างกัน เราสามารถเลือกสีเหล่านั้นมากระตุ้นให้กลายเป็นความรู้สึกที่ดี ลดอาการเครียด ลดความกังวล ผ่อนคลาย ไม่หงุดหงิด กินได้ นอนหลับ ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้อีกด้วย เพื่อนๆ จะลองเอาแนวคิดนี้ไปเปลี่ยนสีสันในบ้านเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีๆ กันก็ได้นะคะ

แบ่งปันข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด