ประตู หน้าต่าง ไวนิล – ตอนที่ 8 ของคอลัมน์ “รอบรู้เรื่องบ้านๆ”

ไวนิลคือโพลีเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่สกัดได้จากน้ำทะเลและกระบวนการผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นโพลิที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าโพลิเมอร์หรือพลาสติกทั่วไป มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี ไม่ติดไฟ จึงนิยมนำมาใช้ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างกว้างขวาง สำหรับในอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้นำไวนิลมาใช้ผลิตเป็นประตูหน้าต่างจนเป็นที่นิยมกันทั่วโลก

ไวนิลเป็นวัสดุทดแทนไม้จากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูง การใช้ไวนิลแทนไม้จึงเป็นการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าได้เป็นอย่างดี ประตูหน้าต่างไวนิลมีคุณสมบัติเด่นหลายประการเช่น มีความสวยงาม ทำเป็นรูปทรงต่างๆได้หลากหลาย ดูแลรักษาง่าย ไม่ผุกร่อน ไม่ต้องทาสีตลอดอายุการใช้งาน ป้องกันเสียงรบกวนและป้องกันการรั่วซึมได้ดี เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำประตูหน้าต่างคือไม้และอลูมิเนียมแล้วจะปรากฏดังตาราง

จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไวนิลมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้และอลูมิเนียมหลายประการ การใช้ประตูหน้าต่างไวนิลนอกจากจะได้วัสดุที่มีคุณภาพดีคุ้มค่ากับราคาแล้ว ท่านยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นายสิทธิพร สุวรรณสุต