คู่มือน้ำลด ระบบไฟฟ้า

คู่มือน้ำลดกับวิธีตรวจระบบไฟฟ้า ข้อมูลโดยคุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกอาวุโสและอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภาพประกอบโดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่)

สรุปได้สั้นๆง่ายๆ 4 ข้อดังนี้

  1. เปิด Cutout (ที่มี Fuse พร้อม) เพื่อเช็คว่ามีปลั๊กชื้นไหม ถ้ามี ​Fuse จะขาด ให้เปลี่ยน Fuse แล้วตามช่างไฟ
  2. ใช้ไขควงตรวจไฟทดสอบปลั๊กทีละจุด
  3. ดับไฟทุกจุดแล้วไปดู Meter ถ้าหมุนแสดงว่าไฟรั่ว
  4. เมื่อมีงบประมาณให้ตัดปลั๊กที่อยู่ต่ำๆออกให้หมด แล้วแยก 3 ระบบไฟเป็นชั้นบนชั้นล่างและแอร์