#3 เพดานราคาตลาดคอนโดหรู 2016 โดย ชานนท์ เรืองกฤตยา (Ananda Development)

คุณชานนท์ เรืองกฤตยา – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ – คาดการณ์ถึง เพดานราคา ของตลาดคอนโดมิเนียม Luxury Segment และอธิบายถึง กลไกการตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในคอนโดตลาดบน