#1 เกาะกระแสเศรษฐกิจ และทิศทางอสังหาฯ ปี 2016 กับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

จากอดีตที่ปรึกษาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ สำนักงาน ESCAP ขององค์การสหประชาชาติ สู่การเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา ในปัจจุบัน รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง ที่ให้คำปรึกษาแก่หลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานนี้ท่านจะมาพูดถึง ภาพรวมเศรษฐกิจของปี 2558 เทียบกับปีที่แล้ว การคาดการณ์ถึงปี 2559 และภาพรวมของภาคอสังหาริมทรัพย์