#6 ราคาที่เหมาะสม ของตลาดคอนโดกรุงเทพ โดย ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม (Supalai)

คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม – กรรมการ และรองกรรมการผู้จักดาร บมจ. ศุภาลัย – เล่าถึงกลไกการตั้งราคาของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และแนวโน้มของราคาที่เหมาะสม สำหรับตลาดคอนโดในกรุงเทพฯ ของปี 2559