Think on Stage EP.9: พื้นฐานการลงทุนและตลาดคอนโดปัจจุบัน โดย Bangkok Citismart

ถ้าอยากเริ่มลงทุนในคอนโด เราควรเริ่มต้นจากตรงไหน? Spectculator และ Investor ต่างกันอย่างไร? แล้วเราต้องเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่ หากคิดจะชิมลางในตลาดนี้

Bangkok Citismart ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหา จะมาช่วยให้คำแนะนำ สำหรับใครที่คิดจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ ไม่ควรพลาดเลยนะครับ