Think on Stage EP.3 แต่งห้องตามงบและการใช้งาน โดย SB Furniture
อย่างที่รู้กันดีว่า เรื่องบ้านไม่ได้จบทันที่ที่เราซื้อบ้าน ยังมีเรื่องของการตกแต่งให้เวียนหัวกันอีก หนักสุดก็คงหนีไม่พ้น “งบประมาณ” ที่แปรผันส่วนทางกับความต้องการของเราอยู่ตลอด

ซึ่งใน Think on Stage Ep.3 เราได้ผู้เชี่ยวชาญอย่าง SB Furniture มาช่วยแนะนำ เพื่อให้เราสามารถแต่งห้องได้ตรงตามงบ และสอดคล้องกับความต้องการของเรามากที่สุด