หลังจากเริ่มมีพื้นฐานการลงทุนบ้างแล้ว Think on stage ep.14 จะมาพูดเรื่อง Yield ผลตอบแทนเบื้องต้น รวมถึงอัพเดทราคาคร่าวๆ ของ คอนโดทำเล พญาไท-ราชเทวี-สยาม