https://www.youtube.com/watch?v=k6xFUQraykk

ใครอยากเห็นของหวือหวาลองดูคลิปนี้ครับ สังเกตวิธีขึ้น-ลง การใช้งานลิฟท์ดีๆ ไม่ต้องกด ไม่มีประตู อันตรายหน่อยแต่สะดวก เก๋มาก ไม่รู้ว่าเป็นการคิดย้อนยุคหรือล้ำยุคกันแน่ ถ่ายจากประเทศอังกฤษครับ